۱۳۹۳ شهریور ۱۷, دوشنبه

زه ترین اخبار

پایان رساندن موفقانه تفتیش گسترده آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری

کمیسیون مستقل انتخابات اشتراک گسترده و میلیوني مردم در دور اول انتخابات ریاست جمهوری مؤرخ ۱۶ حمل و همچنان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مورخ ۲۴ جوزا را یک گام و دست آورد بزرگ در راستای نهادینه شدن دیمکراسي نو پا در کشور میداند.

اعضای کمیسیون تصمیم گیری روی تفتیش نتایج انتخابات ریاست جمهوری را آغاز می نمایند

اعضای کمیسیون مستقل انتخابات قرار است فردا باهم دیدار نمایند تا تصمیم گیری در رابطه به تفتیش آرای ریخته شده در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 را آغاز نمایند.

پاسخ سوالاتی که درباره روند جاری تفتیش مکررا پرسیده می شود را مشاهده نمایید

کابل، افغانستان، 26 اسد- سوالاتی جدیدی که مکررا پرسیده می شود اکنون در ویب سایت کمیسیون مستقل انتخابات قابل دسترس می باشد. برای دستیابی به آن به لینک ذیل رجوع کنید مطالعه بیشتر...

کمیسیون مستقل انتخابات و هر دو ستاد انتخاباتی عمل تخطی آمیزشب گذشته را تقبیح مینمایند

کمیسیون مستقل انتخابات و هر دو ستاد انتخاباتی عمل تخطی آمیز شب گذشته را که در محوطه کمیسیون مستقل انتخابات میان کارگران روزمزد کمیسیون و ناظران ستاد انتخاباتی اصلاحات و همگرایی رخ داد، شدیداً تقبیح می کند.